06 - 28 733 712 dafna@mesoloog.amsterdam

ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE

Orthomoleculaire geneeskunde, soms ook voedingsgeneeskunde genoemd, is een complementaire geneeswijze/therapie met wetenschappelijke basis. In orthomoleculaire geneeskunde wordt preventie en behandeling van ziekte bereikt door de lichaamscellen te voorzien van een optimale moleculaire omgeving van voedingsstoffen. Het is belangrijk dat er genoeg stoffen op celniveau beschikbaar zijn om te zorgen dat lichaamsprocessen optimaal functioneren.

Om dat te bereiken wordt er in de orthomoleculaire geneeskunde zoveel mogelijk gebruik gemaakt van voedingsadvies en supplementen zoals vitamines, mineralen, vetzuren en andere (voedings)stoffen. Voedingsadviezen en voedingssupplementen worden op de persoon afgestemd.

Het doel van de therapie:

  • het afvoeren van afvalstoffen
  • het aanvullen van tekorten
  • het aansterken door optimale voeding eventueel aangevuld met voedingssupplementen.

Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de gezondheid en klacht van de cliënt wordt gebruik gemaakt van laboratoriumtesten. Het kan gaan over bloed-, speeksel, ontlastings- en urinetesten.

Het eerste consult bestaat uit een gesprek (anamnese). We bespreken de belangrijkste klachten, vragen en welke aanvullende laboratoriumtesten uit te voeren. In sommige gevallen kan bv. alleen een voedselsensitiviteitstest of een vitaminen en mineralen bepaling zinvol zijn.

Om meer informatie over de gezondheidsklacht van de cliënt te krijgen kan een oligo anamnese of neurotransmittervragenlijst ingevuld worden of een voedingsdagboekje bijgehouden worden.

Het vervolgconsult vindt plaats na 5-6 weken. Tijdens dit consult worden de eerste aanpassingen die je hebt gemaakt en de resultaten van het laboratoriumonderzoek besproken. Verder wordt het vervolgadvies gegeven zijn om jouw klachten te verminderen en de oorsprong van je klacht aan te pakken.

Orthomoleculair consult

Duur: 60 minuten
Consult prijs : eerste consult €100, (per oktober 2024  €130) vervolgconsult  €100 euro (per oktober 2024  €110)
Telefonisch consult €25,- per 15 minuten
Advies per email € 45 (zonder consult)

De kosten van voorgeschreven voedingssupplementen en eventuele uit te voeren laboratoriumtesten zijn niet inbegrepen in de consult prijs. Het aantal consulten is afhankelijk van de klachten en de voortgang

Een consult bevat:

  • Anamnese: bespreken klacht/hulpvraag en ingevulde intake formulier, uitslag laboratorium onderzoek
  • Aanvullende anamneses (onderzoeksformulieren) worden besproken
  • Voedingsdagboek bespreken