06 - 28 733 712 dafna@mesoloog.amsterdam

Ayurveda komt uit India en wordt, voor zover bekend, al zeker 6000 jaar beoefend. Het mooie is dat deze oude kennis in deze moderne tijd nog steeds van toepassing is.
Ayurveda omvat zowel een wetenschap van wat gezondheid, maar ook welzijn is, en hoe je dat bereikt, als een geneeskunde. Letterlijk betekent het woord Ayurveda: wetenschap van het leven. Centraal in de Ayurveda staan de drie bio-krachten in het lichaam. Deze worden de dosha’s Vata, Pitta en Kapha genoemd. Bij de meeste mensen overheersen van nature een of twee van die bio-krachten. Welke dosha dominant is zegt iets over hoe de stofwisseling van je lichaam functioneert.

Wanneer de basistypen afzonderlijk en onderling in balans zijn, beschermen en ondersteunen zij het lichaam. Een verstoring kan optreden door leefgewoonten, overmaat van voeding, voeding wat niet bij je past, verkeerde voedingscombinaties of natuurlijke invloeden zoals seizoen, tijd van de dag en leeftijd. Ook bepaalde emoties of onderdrukte emoties kunnen leiden tot verstoring van Vata, Pitta of Kapha, of andersom, een verstoring van een van de drie typen kan leiden tot bepaalde emoties.

Ayurveda behandeling

Een behandeling is voor iedereen uniek; je kijkt naar het lichaamstype, dus welke dosha(s) domineren van nature, welke dosha(s) domineren op dit moment, welke eigenschap van de dosha veroorzaakt de totale verstoring, welke eigenschap van de dosha zal behandeld moeten worden.

Een behandelplan bestaat gewoonlijk uit een voedings- en leefstijladvies en kruiden. Hoe een voedingsmiddel de dosha beïnvloedt, wordt gebaseerd op de zes smaken: zoet, zuur, zout, scherp, bitter en samentrekkend en op het effect van het voedingsmiddel op de lichaamsweefsels; stimuleert of onderdrukt het de stofwisseling en doet het, op de lange termijn, het lichaamsweefsel toe- of afnemen. Hierin is de Ayurveda uniek.

De mesoloog gebruikt de ayurvedische polsdiagnose en de observatie van het lichaam om iemands constitutie- welke dosha overheerst van nature- en iemands verstoring te onderzoeken.